سفره عقد

طراحی سفره عقد تشریفات مجالس بهمن

پهن کردن سفره عقد آیین سنتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر است که از دیرباز در جشن های عروسی رواج داشته است.جشن عقدی که در ساعات اولیه مراسم ازدواج برگزار می شود معمولا به صورت سوری است شایان ذکر است در تشریفات مجالس بهمن سفره عقد بنا به سلیقه عروس و داماد گرامی طراحی میگردد.