برگزاری مجالس نامزدی

برگزاری مجالس نامزدی در تشریفات مجالس بهمن

برگزاری مجالس نامزدی یکی دیگر از بخش های تشریفات مجالس است که برای برپایی هر چه بهتر مجالس نامزدی انجام می شود. در واقع بسیاری از نکات بکار رفته در تشریفات عروسی و حتی سایر خدمات مجالس ، در این مراسم هم بکار می روند. برای مثال برگزاری نامزدی می توان از گروه موزیک، افکت ها و تزئینات مختلفی مانند گل آرایی، شمع آرایی و آتش بازی استفاده کرد.

برگزاری مجالس نامزدی شاید از لحاظ هزینه ها و تعداد مهمان ها چندان مورد توجه قرار نگیرد اما به یاد داشته باشید که اهمیت این مراسم را نباید دست کم گرفت. چرا که برگزاری هر چه بهتر آن می تواند پیش زمینه ای باشد برای اجرای هر چه بهتر مراسم عروسی .

برگزاری مجالس نامزدی

ارسال دیدگاه