برگزاری همایش و سمینار

برگزاری همایش و سمینار در تشریفات مجالس بهمن

برگزاری همایش ها و سمینار های مختلف علمی و یا فرهنگی امروزه در کشور ما رواج زیادی دارد و از طرف سازمان ها، ارگان ها و حتی شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی صورت می گیرد. در هنگام برگزاری سمینار باید توجه داشته باشید که تهویه مطبوعی در فضای برگزاری وجود داشته باشد و از طرف دیگر علاوه بر راحتی و آسایش شرکت کنندگان در برگزاری همایش و سمینار ، در صورت امکان از آنها پذیرایی صورت بگیرد بخصوص زمانی که بسیاری از آنها از شهرستان ها به تهران آمده اند و یا زمان برگزاری همایش و سمینار ساعتها طول بکشد.

 

ارسال دیدگاه